Didaktika

Bez obzira da li se radi o umetaljkama, razvojnim slagalicama, drutvenim ili zahtjevnijim matematikim i logikim igrama prvi zadatak koji djeca pred sebe postavljaju je da sami rijee zadani problem. S vremenom se javlja potreba da se s nekim u tome natjeu i dokazuju svoje znanje. Drutvene igre potiu zajednitvo i sposobnost komuniciranja, matematike i logike igre sposobnost razmiljanja, a istraivake igre vode u avanturu.

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand

Dvorac Moon sand