RIJEČI U FOTOGRAFIJAMA

Šifra artikla: 98-336179

Set sadrži 96 obrazovnih kartica s fotografijama. Kartice su podijeljene prema vrstama riječi: 20 kartica prijedloga (ispod, iznad, blizu, daleko…), 40 kartica glagola radnje (udarati, šaputati,…) i 36 kartica opisnih pridjeva (svijetlo, tamno, puno, prazno…). Obrazovne kartice se koriste kao pomoć u razvoju jezičnih vještina i usvajanja strukture jezika u smislu rječnika i sintakse. Uz stručnu pomoć djeca u sklopu radionica, uz kartice razvijaju i bogate rječnik.
Na fotografijama se nalaze slike djeci poznatih situacija:
– priča se može ispričati iz slijeda više kartica;
– može se raditi u grupi ili pojedinačno.
Dimenzije kartica: 15×12 cm
Dob: 4+
Nathan education

ostali proizvodi iz kategorije