Socio - emocionalni razvoj

Dječje emocije su vrlo snažne i brzo se izmjenjuju, a djeca ih pokazuju spontano i izravno što u odrasloj dobi nije uvijek društveno prihvatljivo stoga ih ona moraju naučiti prepoznavati i kontrolirati. Djetinjstvo je vrijeme kada se treba naučiti prepoznati osjećaje drugih, izraziti osjećaj na ispravan način ili razumjeti vlastitu emociju. U tom razvojnom procesu ponekad je potrebna i dodatna pomoć uz stručne materijale sa slikama i aktivnostima koje pomažu shvatiti složen svijet osjećaja i socijalnog ponašanja.