Opći uvjeti poslovanja

Ovim putem definiraju se opći uvjeti poslovanja te ih kupac svojom narudžbom i/ili registracijom u cijelosti prihvaća.
Registracija na www.astrejaplus.hr moguća je za sve pravne osobe. Odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije u cijelosti snosi kupac. Bilo kakve promjene podataka unesenih prilikom registracije kupac je odmah dužan ažurirati.
Korisničko ime i lozinka su tajna i smiju se koristiti isključivo osobno. Zabranjeno je pristupne podatke davati drugim osobama. Sve narudžbe i aktivnosti izvršene pod podacima kupca odgovornost su kupca.
Astreja plus d.o.o. može izmijeniti Uvjete poslovanja u bilo koje trenutku, kao i ukinuti pristup stranici bez prethodne obavijesti. Obveza je kupca pratiti promjene te se korištenjem stranice smatra kako je kupac prihvatio sve izmjene ovih Uvjeta i da ih razumije. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu kupcima ili trećim osobama kao rezultat takvih izmjena.

NARUDŽBA I PONUDA
Kupac može zatražiti ponudu od Astreja plus d.o.o. putem telefona, elektroničke pošte ili internetske stranice tvrtke. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je kupac izvršio plaćanje po istoj, odnosno kada je dostavio narudžbenicu.
Prihvaćanjem ponude (plaćanjem ili dostavom narudžbe) smatra se da je ostvaren jednokratan trgovački ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga na koji se primjenjuju sva prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja te Zakona o obveznim odnosima.

PLAĆANJE
Plaćanje se vrši isključivo na transakcijski račun. Plaćanje se u pravilu vrši predujmom, sukladno ponudi. Odgoda plaćanja moguća je sukladno zakonskom roku, a sve prema dogovoru koji je definiran prihvaćenom ponudom.

ISPORUKA ROBE
Roba se dostavlja na području Republike Hrvatske.
Isporuka robe moguća je na nekoliko načina:
1. osobno preuzimanje u skladištu
2. interna dostava Astreje plus
3. putem kurirske službe

OSOBNO PREUZIMANJE
Osobno preuzimanje moguće je uz prethodni dogovor unutar radnog vremena. Isporuka je bez dodatnih troškova.

INTERNA DOSTAVA
Ovisno o vrsti, vremenu i mjestu isporuke, moguća je organizirana isporuka vlastitim dostavnim vozilom. U tom slučaju jamčimo da će proizvodi biti isporučeni neoštećeni do ulaza u objekt naručitelja. Molimo da nam naglasite ako je mjesto isporuke nedostupno za vozilo ili je proizvode potrebno dostaviti na mjesto dalje od samog ulaza u objekt (ured, učionica, kat i sl.)

KURIRSKA SLUŽBA
Dostave putem kurirske službe isporučuju se na naznačenu adresu kupca, po cijeni troška dostave koja će biti naznačen na ponudi. Kupac treba naznačiti adresu dostave ukoliko je drugačija od adrese navedene na narudžbi. Mjesto isporuke u pravilu je ulaz u objekt, osim ako je dogovoreno drugačije.
NAPOMENA: Na otocima i u mjestima koja nemaju svakodnevnu dostavu, način i rok dostave ovisi o rasporedu dostave dostavne službe.
.
ZAKONSKA OGRANIČENJA
Sumnjive transakcije Astreja plus d.o.o. ima obvezu prijaviti nadležnim tijelima. Astreja plus d.o.o. neće prihvatiti zahtjeve za naknadom štete uzrokovane neisporukom naručenih, pa ni plaćenih proizvoda, ukoliko kupac ne zadovoljava zakonske uvjete za njihovu nabavu i posjedovanje.

REKLAMACIJA I POVRAT
Kupac ostvaruje pravo na povrat ili zamjenu proizvoda ako je:
• isporučena roba koja nije naručena
• isporučena roba s oštećenjima (osim ako je kupac unaprijed bio upoznat s oštećenjima i ista prihvatio).

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio. Kupac može odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. U slučaju dostave oštećenog paketa na adresu kupca, isti ga nije dužan zaprimiti, ali ukoliko ga ipak preuzme, potrebno je sliku oštećenja dostavi na email tvrtke, kako bi eventualne reklamacije bile proslijeđene dostavnoj službi.

Kupac je prilikom preuzimanja robe dužan potpisati otpremnicu, čime potvrđuje preuzimanje robe u količini i kvaliteti. Naknadne reklamacije moguće su za robu pokrivenu jamstvom proizvođača i u skladu s istim. U tom slučaju potrebno je pismenim putem obratiti se na Astreja plus d.o.o. te dogovoriti povrat, isporuku zamjenskog proizvoda, povrata novca ili nekog drugog načina u skladu s obostranim dogovorom.
Astreja plus d.o.o. prihvaća opravdane reklamacije u roku 8 dana.
Astreja plus d.o.o. ne odgovara za pogrešno naručene proizvode niti je obvezna prihvatiti povrat ili zamjenu proizvoda.

OPĆI JAMSTVENI UVJETI
Molimo da prije uporabe proizvoda dobro proučite upute proizvođača.
Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje izazvano:
• transportom ili rukovanjem nakon izvršene isporuke
• nepridržavanjem uputa proizvođača
• neprimjerenim/nestručnim rukovanjem
• uklanjanjem izvornih oznaka/naljepnica s proizvoda (serijski broj, upute o načinu korištenja, ugradnje i dr.)
• izmjenama proizvoda (dogradnje, zamjene dijelova i sl.)