BINOMNA KOCKA

Šifra proizvoda: 51-013100

0.00

Montessori senzorni materijal koji poboljšava vještine potrebne za učenje matematike i drugih oblika učenja kroz praktično istraživanje. Prilikom rada s kockom djeca se mogu se usredotočiti na oblikovanje uzoraka i poredak, te na povezivanje u između različitih kocki i prizmi u pogledu dimenzija, boja i oblika. Kocka sadrži kutiju s poklopcem koja sadrži osam obojenih drvenih blokova koji čine kocku kada se pravilno sastave. Kutija ima otvore na 2 susjedne strane tako da dijete može vidjeti uzorak blokova.