EUREKA – INTERLOCK

Šifra proizvoda: 4-111987

0.00

Konstruktor koji se sastoji od 12 građevnih blokova za izgradnju 50 različitih oblika. Svaki blok je numeriran i ima jedan utikač i jednu utičnicu. Konstruktor se slaže slaganjem blokova tako da se svaki utikač utakne u utičnicu sljedećeg komada. Kad se zadatak ispravno riješi, dovršeni oblik neće imati vidljive utikače ni utičnice. Uz konstruktor dolazi 50 predložaka za igru raspoređenih od lakih do težih. Svaka ilustracija izazova navodi broj komada potrebnih za izradu oblika i broj mogućih rješenja.
Sadržaj: 12 građevnih blokova i knjižica s predlošcima, uputama i rješenjima
Dimenzija kutije 22 x 22 x 5 cm
Dob: 8+